SARMA

sarma11

Svako pravi sarmu na svoj način, a ovako se priprema u mojoj kući.